Eerste indruk

Na de zomervakantie zijn er weer een heleboel nieuwe leerlingen begonnen op het meerik.

Eén van hen heeft opgeschreven hoe het na één week op de nieuwe school is:

Ik vond het leuk om naar het meerik te gaan. 

Ik vond de klas heel leuk.ik vind de juffen lief. 

De taken zijn leuk. 

De taakbrief vind ik het leukst dat is een werk. Een map. Berijpendlezen. Speling rekenen. Klokijken. Varia. Gewoon. Leuk dat ik het leukst vind aan de taakbrief. Berijpendlezen. 

Op een dag, zoals, vandaag gaan we Jeudjournaal kijken. Zedemo doen. En taal.  

Ook hebben we Pauze. Fruit eten. En naar buiten. En Brood eten.. De gym..is anders op de huifkar.