Protocol Covid19 het meerik

Beste ouders/verzorgers,

Wij hebben nu een aangepaste maatregel rondom covid 19. Klik hier om het protocol te openen.

Verder wil ik jullie vertellen dat we de eerste twee weken goed zijn gestart. Het is fijn om alle leerlingen weer op school te zien en we enigszins normaal les kunnen geven. Natuurlijk zijn we alert op de risico die er zijn en wijzen de leerlingen daarop gedurende de dag. Toch merken we dat het lastig is om de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Mede daarom hebben we ervoor gekozen om gezichtsbescherming voor personeelsleden te gebruiken. Men kan daarin de keuze maken om deze te dragen op die momenten dat 1,5 meter in gedrang komt (bijvoorbeeld bij instructie aan tafel bij de leerling).
Nu het schooljaar is gestart en de eerste activiteiten gaan komen hebben we ook een aantal andere keuzes gemaakt dan gebruikelijk is, namelijk:

  • De informatie avond voor ouders en begeleiding zal per groep anders georganiseerd worden. Normaal gesproken nodigen wij alle ouders uit op een avond, echter door corona kan dit niet. De mentor van elke groep gaat eerst inventariseren wat het animo is bij ouders/begeleiders en zal daarna keuze maken hoe de informatie wordt gegeven binnen de maatregelen die gelden.
  • De introductie dagen voor nieuwe leerlingen wordt ook anders georganiseerd. Op de wijze zoals wij het de laatste twee jaar hebben gedaan is niet haalbaar. We hebben hier nu andere ideeën over en gaan dit verder uitwerken. Zodra dit helder is worden betrokkenen hierover geïnformeerd.
  • Reguliere huisbezoeken door mentoren worden voorlopig nog niet gepland. Er kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden als de situatie hierom vraagt.

En dan nog:

  • Deze week zijn drie ROC studenten gestart met hun stage bij ons op school. Zij zijn voor een half jaar 4 dagen per week werkzaam en ondersteunen ons op allerlei gebied en zijn gekoppeld aan vaste groepen.
  • Voor de gymlessen geldt dat wij zoveel mogelijk de lessen buiten organiseren. We kunnen wel gebruik maken van de kleedkamers en douchen is verplicht.
  • Gedurende de dag tijdens de pauzes willen wij de lokalen zoveel mogelijk ventileren door ramen en deuren open te zetten. Hierdoor kan het in de lokalen frisser zijn dan anders. Wij adviseren daarom de leerlingen extra warme kleding mee te nemen in het geval ze het koud hebben.
  • Volgende week woensdag en donderdag hebben wij een audit op school. Tijdens dit tweedaagse onderzoek bezoekt het auditteam de klassen en zal zij  verschillende gesprekken voeren. Het auditteam zal van vele betrokkenen willen horen hoe zij de school en de kwaliteit van de school ervaren. Zo zal zij  gesprekken gaan voeren met  leerlingen, ouders, leraren, directie en leden van de commissie voor de begeleiding. Na het bezoek maakt het auditteam een verslag van de bevindingen. De school krijgt op deze manier een beeld van de kwaliteit van haar school en de mogelijke verbeterpunten.

Een fijn weekend gewenst.

M.v.g. Hans Kieft