Tijdelijke sluiting van onze school!

Tot onze spijt hebben wij op donderdag 30 september 2020 het besluit moeten nemen om onze school tijdelijk te sluiten. De situatie op onze school is door het covid-19 virus erg  zorgelijk geworden.

Het wordt lastiger om de school voldoende te bezetten met (vervangend)personeel. Maar een veel groter probleem is het feit dat weer nieuwe collega’s en ook leerlingen met gezondheidsklachten thuis komen te zitten. Op dit moment is moeilijk te herleiden waar de besmetting vandaan komt of hoe het zich verder ontwikkelt.

Om gezondheid van leerlingen en medewerkers niet verder in gevaar te brengen hebben we besloten om de school voorlopig te sluiten. Hierover heeft nauw overleg plaatsgevonden met het Corona-crisisteam van het Bestuur van Attendiz en de GGD.

 

Wat betekent dit nu?

  • De school is gesloten tot maandag 19 oktober
  • Er is een bron contact onderzoek van de GGD geweest en daaruit is gebleken dat er geen verdere risico’s of maatregelen nodig zijn. Ook niet voor mensen die de afgelopen week onze school bezocht hebben.
  • Bij vragen kunt u mailen met de school via kieft@attendiz.nl
  • De school is telefonisch bereikbaar op het nummer 06-25019947
  • Bij vragen over testen of gezondheid contact opnemen met de GGD

 

Ik vertrouw op uw medewerking en begrip voor deze vergaande maatregel.

Voor vragen en opmerkingen van algemene aard kunt u zich wenden tot ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Kieft