skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Enthousiaste ouders gezocht voor de MR

Het meerik

Het meerik is een bijzonder neutrale school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergrond bezoeken de school.

Leerlingen die het meerik bezoeken zijn kinderen en jongeren met een grote ontwikkelingsachterstand eventueel in combinatie met ASS, gedragsproblematiek, taalstoornissen en motorische beperkingen(zie WEC) en verdienen daardoor veel zorg en aandacht. Dit weegt zwaar binnen de school. Het meerik heeft in de loop der jaren hier haar eigen expertise ontwikkeld.

Het voortraject van onze leerlingen bestaat o.a. uit basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijk onderwijs.

De leerlingen komen uit de gemeente Enschede en omgeving (Haaksbergen, Losser, Oldenzaal en Dinkelland).

Het meerik behoort tot het primair onderwijs en valt onder Attendiz (www.attendiz.nl).

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken