skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Het meerik

Wij zijn een ZML-school in Enschede voor leerlingen tussen 12 en 20 jaar uit de gemeente Enschede en omgeving (Haaksbergen, Losser, Oldenzaal en Dinkelland). ZML staat voor ‘zeer moeilijk lerend’: onze leerlingen hebben een (grote) leerachterstand. Daarnaast hebben onze leerlingen een achterstand op sociaal-emotioneel gebied. Zij hebben hierdoor een veilige, kleinschalige leeromgeving nodig, waarin ze leren door te ervaren en te doen, veel succeservaringen opdoen en waarin hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. We bieden een leeromgeving waarin veel visueel wordt ondersteund, opdrachten in kleine stapjes worden aangeboden, we lesstof vaak herhalen en waarin veel aandacht is voor de sociale ontwikkeling. We koppelen de theorie aan de praktijk en door te activeren en motiveren werken we toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Onze leerlingen stromen meestal rond 18-jarige leeftijd uit naar dagbesteding of arbeid. Een enkeling verlaat onze school op 19- of 20-jarige leeftijd. Daarnaast maken een aantal leerlingen de overstap naar het praktijkonderwijs; we streven er in die gevallen naar dat ze dit uiterlijk op 16-jarige leeftijd doen.  

Het meerik is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur. Wij beschikken over een mooi schoolgebouw met diverse praktijk- en leslokalen, een eigen gymlokaal en schoolplein.   

Het voortraject van onze leerlingen bestaat o.a. uit basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijk onderwijs.

Het meerik behoort tot het primair onderwijs en valt onder Attendiz (www.attendiz.nl).

ESF en REACT-EU

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken