skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Ouderraad (OR)

Ouderraad

Naast de medezeggenschapsraad is er bij ons op school ook een ouderraad. De OR is een actieve groep ouders die ideeën heeft over het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor onze leerlingen. Dit kunnen activiteiten binnen of buiten de school zijn. De ouderraad zorgt ook voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.  De leden van de ouderraad zijn;

  • Anja Krooshoop
  • Diane Nijlant
  • Alwin Pietersen
  • Wendy Kremer
  • Bianca Drosten
  • Marjo Horstink

Bent u een enthousiaste ouder die zich graag wil inzetten voor de OR? Meld u zich dan bij Hans Kieft!

Back To Top
Zoeken