skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Documenten

Hieronder vindt u in de verschillende kolommen documenten en formulieren.

schoolgids-1

De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Voor de leesbaarheid schrijven wij hierna alleen ‘ouders’. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen! Daarnaast zijn er in deze schoolgids links opgenomen naar verschillende documenten. In de bijlage vindt u een opsomming van deze documenten.

schoolplan-2

In het Schooljaarplan 2020-2024 ziet u in een schema waar wij nu staan en waar wij in de toekomst willen zijn. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

Met dit  schoolveiligheidsplan hopen wij  een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan de (sociale) veiligheid van de leerlingen.

Formulieren

Formulieren

Hier kunt u verschillende formulieren downloaden

Schoolprofiel

Schoolprofiel

Met dit schoolprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene nagaan welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod deze schoollocatie kan bieden.

Fysiek Handelen

Fysiek handelen

In de praktijk doen zich soms situaties voor waarin fysiek beperkend handelen noodzakelijk is. Hier beschrijven we hoe we hier mee omgaan.

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

In dit document wordt ons toelating- en plaatsingsbeleid beschreven. Hier staat hoe we hier bij het meerik mee omgaan.

Activiteitenverslag MR

Activiteitenverslag MR

In dit verslag kunt u lezen waarmee de MR van het meerik in het afgelopen schooljaar onder andere mee bezig is geweest.

Back To Top
Zoeken