Documenten

Schoolgids

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2023/2024. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Schoolplan

In het Schooljaarplan 2020-2024 ziet u in een schema waar wij nu staan en waar wij in de toekomst willen zijn. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

Meldcode

Dit is een stappenplan waarin  staat hoe we omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Hier beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Attendiz documenten

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden

Schoolveiligheidsplan

Met dit  schoolveiligheidsplan hopen wij  een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de (sociale) veiligheid van de leerlingen.

Schoolprofiel

Met dit schoolprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene nagaan welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod wij kunnen bieden.

School ondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouders, school of andere betrokkenen nagaan welke specifieke ondersteuning het meerik kan bieden.

Fysiek handelen

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden

Plaatsingsbeleid

De toelating of plaatsing van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen. Dat leest u in dit document.

Jaarverslag MR

In dit verslag kunt u lezen waarmee de MR van het meerik in het afgelopen schooljaar onder andere mee bezig is geweest.

Formulieren
Verzuimbeleid Attendiz
Handreiking Anti pesten

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.