skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Praktijk

Leraar-ondersteuners:

 • André
 • Dorien
 • Ellen
 • Marthijn
 • Gulnaz
 • Jeannette
 • Marieke
 • Wilma M
 • Wilma ter H
 • Frans

Over de praktijk

Het meerik vso heeft diverse leer-werktrajecten voor leerlingen. In de onderbouw worden de leerlingen in de praktijkgroepen geplaatst om ervaring op te doen met de volgende praktijk leergebieden:

 • Koken
 • Algemene technieken
 • Zedemo (een methode die ingezet wordt bij arbeidstoeleiding)
 • Muziek
 • Groen
 • Creatief
 • Klussen

Vanaf de middenbouw worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om stage te kunnen lopen. Dit zijn de interne stages :

 • Algemene techniek
 • DCW
 • De Bakkerij
 • De Woonplaats
 • Ensink Zorgboerderij
 • Groen
 • Groothuishouden
 • Kinderboerderij
 • Klussendienst
 • Kunst
 • Livio “De Cromhoff”
 • Pantry
 • Zorg en Welzijn
 • Autotechniek

Externe stages i.s.m. zorgaanbieders:

 • Aveleijn op diverse locaties
 • Estinea op diverse locaties
 • J.P. van de Bent
 • Twentse Zorgcentra op diverse locaties
 • RCH op diverse locaties
 • RCH-Holzik Stables
 • ‘s Heerenloo
 • Cura Twente

Voor een vorm van dagbesteding of werken binnen het vrije bedrijf heeft het meerik meerdere externe stagemogelijkheden. Doel van deze stages zijn:

 • vergroting van eigenwaarde en zelfstandigheid.
 • training van praktische vaardigheden.
 • leren omgaan met materialen en gereedschappen.
 • training van taakgerichtheid.
 • leren omgaan met leiding en collega’s.
 • accepteren van opdrachten.
 • leren om hulp vragen.

Wat betreft stages in het vrije bedrijf kent het meerik:

 • snuffelstage een kortdurende stage van 1 dag per week
 • oriënterende stage langdurige stage van 1-4 dagen
 • plaatsingsstage uitstroom naar werk, gedurende 1-4 dagen

De stagiaires worden vanuit school begeleid door de coördinator arbeidstoeleiding/stage coördinatoren/jobcoaches.

Back To Top
Zoeken