Praktische informatie

Foto's

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een ouderavond. Voordat wij deze foto’s daadwerkelijk gebruiken, wordt u om toestemming gevraagd. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar.

Gymnastiek

Tijdens gymnastiek lessen is het belangrijk dat leerlingen goede schoenen en sportkleding mee hebben. Na de gymles douchen alle leerlingen, dus een handdoek, douchegel en/of shampoo en deodorant is belangrijk mee te hebben op de dagen dat er gymnastiek is.

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 08:00 en 08:15. Ons telefoonnummer is 053-4332240.

Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn. Een school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Oudercontacten/ouderavonden

Wij organiseren meerdere keren per jaar contactmomenten tussen school en ouders. Wij vinden een goede samenwerking met u als ouder belangrijk. Structurele contacten, zoals het oudergesprek, worden op vaste momenten in het schooljaar ingepland. Dat geldt ook voor de ouderavond die de ouderraad ieder jaar organiseert.

Wanneer dat wenselijk is, kunnen wij vaker contact met u hebben. Zo kan het zijn dat het voor een periode zinvol is om regelmatig contact te hebben.

Van alle formele contactmomenten schrijven wij een verslag, waarin de gemaakte afspraken staan. Dit verslag wordt bewaard in het leerlingdossier.

Het vervoer

Veel leerlingen komen met het georganiseerde vervoer naar school. De volgende telefoonnummers horen bij de vervoerders, die per gemeente rijden.

Wij streven ernaar zoveel mogelijk leerlingen zelfstandig naar school te laten komen, met de fiets of het openbaar vervoer. Natuurlijk alleen daar waar mogelijk!

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.