Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids van het meerik van 2023-2024 vindt u bij documenten. In onze schoolgids geven we allereerst praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden en schoolvakanties. U vindt onze schoolgids op onze website, www.hetmeerik-attendiz.nl.

Daarnaast geven wij u ook allerlei achtergrondinformatie over het beleid op onze school. Daarbij kunt u denken aan ons onderwijskundig beleid, ons personeelsbeleid en ons kwaliteitsbeleid. Onze schoolgids hangt hierin nauw samen met ons schoolplan. We beschrijven welke doelen we als school willen bereiken en op welke wijze we hieraan werken.

Tot slot informeren wij u over de resultaten van onze school. We lichten in het hoofdstuk “Schoolverslag” toe hoe we in het afgelopen schooljaar hebben gewerkt aan onze ontwikkeling als school en of we hebben bereikt wat we wilden. Ook lichten we toe of we er in geslaagd zijn om onze leerlingen te bieden waar ze recht op hebben: goed onderwijs. Voor iedere leerling stellen we ambitieuze doelen, passend bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij geven daarom antwoord op vragen als ‘Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school?’ en ‘Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen die wij hadden?’

De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Voor de leesbaarheid schrijven wij hierna alleen ‘ouders’. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen! Daarnaast zijn er in deze schoolgids links opgenomen naar verschillende documenten. In de bijlage vindt u een opsomming van deze documenten.

Om onze schoolgids overzichtelijk te houden, hebben wij ervoor gekozen een aantal onderwerpen niet inhoudelijk te bespreken in de schoolgids. Wij verwijzen dan naar deze website of naar de website van Attendiz de stichting waarvan onze school deel uitmaakt..

Schoolgids het meerik

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.