skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze inkomsten kunnen wij activiteiten organiseren voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen! De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op € 30,-. Wij komen tot dit bedrag op basis van onderstaande optelsom. Bij aanvang van het schooljaar krijgt u een uitnodiging om de ouderbijdrage te betalen.
De ouderbijdrage is als volgt opgesplitst:

Activiteit Bedrag
Sinterklaas, Kerstdiner en Pasen €12,50
Museumbezoeken (o.a. het Heim, Twentse Welle, Cliniclowns) €6,00
Sportdag en laatste schooldag €4,50
Intern vervoer (naar stages, zwembad, en uitstapjes) €4,00
ICT-kosten (gebruik Ipad, computer, nieuwsbrief) €3,00
Back To Top
Zoeken