skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Over onze school

Het meerik is een openbare school voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar met een leerachterstand. Op het meerik worden jongeren voorbereid op een toekomst binnen de dagbesteding, door het lesprogramma te centreren rondom: wonen, werk en vrije tijd. Er word ingezet op didactische ontwikkeling door de kerndoelen aan te bieden in theoretische vakken. Daarnaast wordt de theorie omgezet in praktijk, tijdens de praktijkvakken en stages.

Op het meerik gaan we uit van de algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving. We willen ons onderwijs zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden, aansluitend bij het individuele ontwikkelingsniveau van de leerling (adaptief onderwijs). We richten ons op de mogelijke participatie van onze leerlingen in de maatschappij waarbij de nadruk ligt op werken, wonen en vrije tijd (sociale, cognitieve en maatschappelijke redzaamheid).

Het meerik geeft elke jongere een gelijkwaardige kans om zich optimaal te ontwikkelingen tot een volwaardig burger.

Back To Top
Zoeken