Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad MR

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. Het medezeggenschapsreglement is hier te lezen.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders: Henryk Jansen,  Manon Kleise-Brinks en Cathelijn Platvoet. Namens het personeel zitten: Karin Nijhoff (secretaris), Andre Huls en Marleen Stunnenberg in de MR.

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij Hans Kieft. U kunt de MR ook schriftelijk benaderen, namelijk via e-mail mr-hetmeerik@attendiz.nl.

Natuurlijk kunt u ook de vergaderingen bijwonen als gast. Hiervoor moet u zich wel van tevoren aanmelden. Wij vergaderen op de volgende data:

3 november 2022

13 december 2022

9 februari 2023

28 maart 2023

23 mei 2023

4 juli 2023

 

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer