skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Visie en Missie

Het meerik is een openbare school voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar met een leerachterstand. Op het meerik worden jongeren voorbereid op een toekomst binnen de dagbesteding, door het lesprogramma te centreren rondom: wonen, werk en vrije tijd. Er word ingezet op didactische ontwikkeling door de kerndoelen aan te bieden in theoretische vakken. Daarnaast wordt de theorie omgezet in praktijk, tijdens de praktijkvakken en stages.

Het meerik geeft elke jongere een gelijkwaardige kans om zich optimaal te ontwikkelingen tot een volwaardig burger.

De visie van onze school

Wij begeleiden jongeren in hun ontwikkeling naar (beschermde) arbeid en/of dagbesteding. Dit doen wij door elke leerling een arrangement te bieden waarbinnen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met nadruk op volwaardig burgerschap.

Talenten en motivatie zijn leidend voor het vormgeven van het onderwijsaanbod; we begeleiden leerlingen in willen, kunnen, zijn en doen. Wij vinden het waardevol dat jongeren zelf ook kunnen meedenken over hun onderwijsleerproces, door middel van het portfolio hebben zij zeggenschap hierover. Als jongeren gemotiveerd zijn, zullen ze meer bereiken.

De missie van onze school

Het meerik leidt jongeren op tot volwaardige burgers qua werken, wonen en vrije tijd. Kortom, we bieden handvaten tot een volwaardig en democratisch burgerschap. Dit bereiken wij door leerlingen steeds meer in de praktijk op te leiden. Leerlingen leren door te ervaren en door te doen. Motivatie is hiervoor een belangrijke factor. Wij betrekken leerlingen dan ook bij hun eigen onderwijsproces; wat wil jij nog leren op het meerik? Hoe ziet de toekomst eruit en wat heb je ervoor nodig om deze toekomst te bereiken?

Mission statement

– we doen ertoe. Van ik naar meer ik, daar staan we voor –

Attendiz

Onze school maakt deel uit van Attendiz, een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Attendiz is met haar scholen gevestigd in voornamelijk Almelo, Enschede en Hengelo.  

Daarnaast beschikt Attendiz over een aantal leslocaties voor leerwerktrajecten, verspreid in de regio Twente. Kijk voor meer informatie op www.attendiz.nl 

Alle scholen van Attendiz handelen vanuit gemeenschappelijke normen en waarden:  

  • Onvoorwaardelijk: elke dag weer staan we voor onze leerlingen, waardoor het vertrouwen groeit. We laten dit zien in onze acties, in onze overtuigingen, in onze aanpak. 
  • Leiderschap: door onze leerlingen het gevoel te geven dat zij goed zijn zoals ze zijn, krijgen zij de moed om het leiderschap over hun eigen leven te pakken. Ook als professionals en als organisatie tonen wij leiderschap. 
  • Gelijkwaardigheid: bij Attendiz is iedereen van gelijke waarde. Zo bouwen we aan samenwerking, vooruitgang en kwaliteit. 
  • Geborgenheid: we willen een thuis zijn, waar iedereen zichzelf mag zijn. Want alleen als je je thuis voelt, voel je je veilig.  
  • Aanvoelen: we gaan af op wat we aanvoelen. Dat is niet altijd uit te leggen. Aanvoelen is vaak het begin van een gesprek, van verandering, van inzicht. En van groei.  

Missie en motto van Attendiz  

Attendiz heeft het afgelopen jaar een nieuwe missie en een nieuw motto geformuleerd: 

‘Het is onze missie om jou te helpen jezelf te waarderen en zo de weg naar leren te ontdekken’ 

Bij Attendiz werken professionals die de leerlingen met hart en ziel helpen dat te doen. Omdat positief denken over jezelf je ook beter in staat stelt om te leren.  

Met ons motto: ‘Zíen dat jij je weg vindt’ laten we weten dat onze leerlingen mogen groeien vanuit hun eigenheid en dat ze daarin gezien worden door hun begeleiders.  

 

 

 

 

 

 

Back To Top
Zoeken