Visie & Missie

De missie en visie van onze school

Het meerik is een openbare school voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar met een leerachterstand. Op het meerik worden jongeren voorbereid op een toekomst binnen de dagbesteding, door het lesprogramma te centreren rondom: wonen, werk en vrije tijd. Er word ingezet op didactische ontwikkeling door de kerndoelen aan te bieden in theoretische vakken. Daarnaast wordt de theorie omgezet in praktijk, tijdens de praktijkvakken en stages.

Het meerik geeft elke jongere een gelijkwaardige kans om zich optimaal te ontwikkelingen tot een volwaardig burger.

De visie van onze school

Wij begeleiden jongeren in hun ontwikkeling naar (beschermde) arbeid en/of dagbesteding. Dit doen wij door elke leerling een arrangement te bieden waarbinnen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met nadruk op volwaardig burgerschap.

Talenten en motivatie zijn leidend voor het vormgeven van het onderwijsaanbod; we begeleiden leerlingen in willen, kunnen, zijn en doen. Wij vinden het waardevol dat jongeren zelf ook kunnen meedenken over hun onderwijsleerproces, door middel van het portfolio hebben zij zeggenschap hierover. Als jongeren gemotiveerd zijn, zullen ze meer bereiken.

De missie van onze school

Het meerik leidt jongeren op tot volwaardige burgers qua werken, wonen en vrije tijd. Kortom, we bieden handvaten tot een volwaardig en democratisch burgerschap. Dit bereiken wij door leerlingen steeds meer in de praktijk op te leiden. Leerlingen leren door te ervaren en door te doen. Motivatie is hiervoor een belangrijke factor. Wij betrekken leerlingen dan ook bij hun eigen onderwijsproces; wat wil jij nog leren op het meerik? Hoe ziet de toekomst eruit en wat heb je ervoor nodig om deze toekomst te bereiken?

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.