skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Bovenbouw

Leerkrachten

  • Marja
  • Andrea
  • Ineke

Assistenten

  • Wilma M.

Over de bovenbouw

Binnen de bovenbouwgroepen ligt de nadruk op het opdoen van werkervaring binnen de leerwerkgebieden en praktijkmodules van het meerik. Daarnaast zijn de leerlingen 1 dag (leerroute 3) of 2 dagen (leerroute 2) op school.

Specifieke groepsactiviteiten zijn uitwisseling van stage-, arbeidservaringen. Sport/fitness. Maatschappelijke oriëntatie middels een jaarlijks cultureel uitstapje naar o.m. Amsterdam

Het rooster bestaat uit 3 of 4 dagen stage binnen de leerwerkgebieden, aan het eind van de schoolcarrière wordt er in het rooster plaats gemaakt voor externe stage binnen het vrije bedrijf of bij zorgaanbieders (dagbesteding).

Back To Top
Zoeken