skip to Main Content
053 - 4332240 hetmeerik@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. Het medezeggenschapsreglement is hier te lezen.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders: Henryk Jansen,  Herma Dijkema, Manon Kleise-Brinks en Cathelijn Platvoet. Namens het personeel zitten Suat Arı (voorzitter), Karin Nijhoff (secretaris) en Marleen Stunnenberg in de MR.

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij Suat Arı. U kunt de MR ook schriftelijk benaderen, namelijk via e-mail mr-hetmeerik@attendiz.nl.

Natuurlijk kunt u ook de vergaderingen bijwonen als gast. Hiervoor moet u zich wel van tevoren aanmelden. Wij vergaderen op de volgende data:

di 7 september ’21
do 4 november ’21
di 14 december ’21
do 10 februari ’22
di 5 april ’22
do juni ’22
di 5 juli ’22 
Back To Top
Zoeken